______________
noa_logo-___...

פרסים יקרי ערך מאינדולה
 ל-50 הראשונים שיצטרפו מתאריך ה-16 במרץ יקבלו מתנת הצטרפות 50 צבעים + אבקת הבהרה + 4 חמצנים אורגינלים של אינדולה 1 ליטר.
 הנרשמים יוזמנו לסמינר אינדולה יוקרתי עם מדריך מחו"ל  כל המשתתפים יקבלו שי יוקרתי מבית אינדולה.

 

_______
המתנות יחולקו ב-16-03-2017
בהתאם לתקנון המבצע | ט.ל.ח

טלפון להרשמה והצטרפות
074-701-15-15

Henkel_LOGO_0